• ICE Chemical Dosing System for Water Treatment in Cooling Tower System

    מערכת מינון כימית ICE לטיפול במים במערכת מגדל קירור

    הפעלת מערכת הקירור משפיעה ישירות על האמינות, היעילות והעלות של כל תהליך תעשייתי, מוסדי או תעשיית חשמל. ניטור ושמירה על השליטה בקורוזיה, בתצהיר, בצמיחת חיידקים ובתפעול המערכת חיוניים בכדי לספק את העלות הכוללת המיטבית של התפעול. הצעד הראשון להשגת מינימום הוא בחירת תוכנית טיפול מתאימה ותנאי הפעלה כדי למזער את לחצי המערכת.