• Counter-flow Closed Circuit Cooling Towers / Evaporative Closed-circuit Coolers

    מגדלי קירור מעגלים סגורים נגד זרם / מצנני מעגל סגורים מתאדים

    האוויר היבש המקורר נכנס דרך התריסים משני צידי המגדל בתחתית, ונמשך כלפי מעלה ומעל הסלילים בכוח מהמאוורר הצירי שהותקן בחלקו העליון, ומסעיר את המים הנופלים (הגיע ממערכת חלוקת המים) והגברת יעילות העברת החום במצב של אוויר רטוב לוהט המוזרם מהמגדל לאטמוספרה. בתהליך עבודה זה, כמות קטנה של המים המסתובבים מחדש מתאדה עקב העברת חום סמוי דרך הצינור ודפנות הסלילים, ומסיר חום מהמערכת. במצב פעולה זה, בגלל ביצועי האידוי הורידו את טמפרטורות המים היוצאים ונשמרו אנרגיית המאוורר.