• Cross-flow Closed Circuit Cooling Towers / Evaporative Closed-circuit Coolers

    מגדלי קירור מעגל סגור זרימה צולבת / מצנני מעגלים סגורים מתאדים

    כמגדל קירור אידוי של זרימה צולבת מסוג זרימה, נוזל המגדל (מים, שמן או פרופילן גליקול) משמש לספק קירור הסגור בסליל ואינו נחשף ישירות לאוויר. הסליל משמש לבידוד נוזל התהליך מהאוויר החיצוני, תוך שמירה על ניקיון וזיהום חופשי בלולאה סגורה. מחוץ לסליל, יש ריסוס מים על הסליל ומתערבב עם האוויר החיצוני כדי להזרים אוויר חם ממגדל הקירור לאטמוספרה כאשר חלק מהמים מתאדים. מים קרים מחוץ לסליל מוזרמים מחדש ועושים בהם שימוש חוזר: המים הקרים חוזרים לתחילת התהליך כדי לספוג יותר חום במהלך האידוי. זה עוזר לשמור על נוזל תהליכים נקי אשר יפחית את עלויות התחזוקה והתפעול.