• ICE MBR Membrane Module of Industrial Wastewater Treatment for Cooling Tower System

    מודול ממברנה ICE MBR של טיפול בשפכים תעשייתיים למערכת מגדל קירור

    Bioreactor ממברנה (MBR) הוא סוג של טכנולוגיה מתקדמת שפותחה מאז סוף המאה ה -20, שהבינה את השילוב היעיל של טכנולוגיית הפרדת קרום עם טכנולוגיה ביולוגית. טכנולוגיית הפרדת הממברנה מחליפה את שיטת הבוצה הפעילה המסורתית ואת יחידת הפילטר הרגילה; יכולת ההפרדה החזקה שלה יכולה להפוך את עכירות האס אס כמעט לאפס. גיל הבוצה של זמן החזקת הידראוליות (HRT) מופרד לחלוטין; מי היציאה הם באיכות טובה ויציבה אשר יעשה בהם שימוש חוזר ללא טיפול ברמה השלישית. בבעלות המים הכלכליים והיעילים עם אבטחה גבוהה, הורחב בהרחבה היקף היישום של מיחזור שפכים.